Inicjatywa przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Blachowni przed upływem kadencji na wniosek mieszkańców

    W dniu 29 lutego 2016 r. Komisarz Wyborczy w Częstochowie został powiadomiony przez Inicjatora Referendum o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Blachowni przed upływem kadencji na wniosek mieszkańców.

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
tel. (0-22) 625-06-17
fax. (0-22) 629-39-59