Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krzepicach w okręgu wyborczym nr 11 zarządzone na dzień 8 maja 2016 r.

  
PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
tel. (0-22) 625-06-17
fax. (0-22) 629-39-59