Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Poręba i Rady Miasta Poręba - 10 stycznia 2016 r.

  
PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
tel. (0-22) 625-06-17
fax. (0-22) 629-39-59