Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątkowych.

 

Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę składników majątkowych należy kierować do Dyrektora Delegatury KBW w Częstochowie; powinien on zawierać informacje zgodne z § 38 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego , w który wyposażone są jednostki budżtowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761). Darowizna może zostać dokonana na rzecz podmiotów określonych w § 39 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. Nieodpłatne przekazanie majątku ruchomego może nastąpić dla jednostek określonych w § 38 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r.

Kwalifikacja składników majątku ruchomego jako zbędne lub zużyte odbywa się zgodnie z:

 - informacja o zbędnych lub zużytych składnikach majątku ruchomego (06 października 2015 r.)

Lp

Nazwa składnika majątkowego

Rok nabycia

Sposób zagospodarowania

1.

Niszczarka

2004

Nieodpłatne przekazanie, darowizna lub utylizacja 

2.

Komputer MAXDATA

2006

Nieodpłatne przekazanie, darowizna lub utylizacja

3.

Kserokopiarka

 

19966

Nieodpłatne przekazanie, darowizna lub utylizacja
PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
tel. (0-22) 625-06-17
fax. (0-22) 629-39-59