Zestawienie wygaśnięcia mandatów radnych na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 4 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz art. 26 ust. 1 pkt 5 Ustawy o bezpośrenim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
tel. (0-22) 625-06-17
fax. (0-22) 629-39-59