Przejdź do treści

Komisarz Wyborczy w Częstochowie

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie

Wersja tekstowa , Wersja kontrastowa , Mapa strony , Kontakt

Menu działu

Wyniki referendów lokalnych przeprowadzonych w kadencji 2010-2014

 

 

Lp.

 

 

Gmina

 

Data referendum

 

Organ odwoływany/  sprawa referendum

 

 

Frekwen-cja

 

Ważność

 

Wynik

 

1.

 

 

Miasto i Gmina Koziegłowy

 

24 czerwca 2012

 

Burmistrz Miasta i Gminy Koziegłowy

 

Rada Miasta i Gminy Koziegłowy

 

 

8,66%

 

nieważne

 

Burmistrz nie został odwołany

 

Rada nie została odwołana

 

2.

 

 

Rędziny

 

21 października 2012

 

Wójt Gminy Rędziny

 

20,49%

 

nieważne

 

Wójt nie został odwołany

 

 

3.

 

 

Miasto i Gmina Koniecpol

 

 

9 czerwca 2013

 

Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol

 

Rada Miejska w Koniecpolu

 

 

25,14%

 

nieważne

 

 

Burmistrz nie został odwołany

 

Rada nie została odwołana

 

4.

 

 

Miasto Zawiercie

 

16 czerwca 2013

 

Prezydent Miasta Zawiercie

 

 

8,89%

 

nieważne

 

Prezydent nie został odwołany

Terminarz wyborów uzupełniających w kadencji 2010-2014

 

Lp.

 

Data wyborów

Organ jednostki samorządu

 

Numer okręgu

Rodzaj wyborów

 

1.

 

 

13 marca 2011 r.

 

Rada Gminy Włodowice

 

          2

 

uzupełniające

 

2.

 

 

13 marca 2011 r.

 

Rada Gminy Irządze

 

          10

 

uzupełniające

 

3.

 

 

10 kwietnia 2011 r.

 

Rada Gminy Kamienica Polska

 

 

            5

 

uzupełniające

 

4.

 

 

10 kwietnia 2011 r.

 

Rada Gminy Dąbrowa Zielona

 

 

             1

 

uzupełniające

 

5.

 

 

21 października 2012 r.

 

 

Rada Gminy Kochanowice

 

              4

 

uzupełniające

 

6.

 

 

16 grudnia 2012 r.

 

Rada Gminy Miedźno

 

          2 i 7

 

uzupełniające

 

7.

 

 

16 grudnia 2012 r.

 

Rada Gminy Poraj

 

              4

 

uzupełniające

 

8.

 

 

10 marca 2013 r.

 

Rada Gminy w Żarnowcu

 

2

 

uzupełniające

 

9.

 

 

10 marca 2013 r.

 

Rady Miejskiej w Woźnikach

 

5

 

uzupełniające

 

10.

 

 

10 marca 2013 r.

 

Rady Miejskiej w Koniecpolu

 

10

 

uzupełniające

 

11.

 

 

10 marca 2013 r.

 

Rady Gminy Janów

 

4

 

uzupełniające

 

 

 

 

Terminy wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w toku kadencji 2006 - 2010

stan na 18 stycznia 2010 r.

 

Lp.

 

Data wyborów

Organ jednostki samorządu

 

Numer okręgu

Rodzaj wyborów

 

1.

 

 

26 kwietnia 2009

 

Rada Miejska w Łazach

 

          5

 

uzupełniające

 

2.

 

 

26 kwietnia 2009

 

Rada Gminy Kroczyce

 

          4

 

uzupełniające

 

  3. 

 

  11 października 2009  Burmistrz Blachowni    przedterminowe

Zmiany w składach rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców i radach powiatów w kadencji 2006-2010

 

 

Lp.

 

 

Gmina/miasto/powiat

 

Okręg

 

Nazwa komitetu wyborczego

 

 

Nazwisko i imię osoby obejmującej mandat

 

Data

1.

 

Pow. kłobucki

 

1

 

KW SAMOOBRONA RP

Zbigniew Cebula

2008-12-01

2.

 

Pow. kłobucki

 

4

 

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Bogdan Adamik

2007-02-05

3.

 

Pow. kłobucki

4

KKW SLD+SDPL.+PD+UP LEWICA I DEMOKRACI

Waldemar Robak

2006-12-07

4.

 

Pow. kłobucki

5

KKW SLD+SDPL.+PD+UP LEWICA I DEMOKRACI

Małgorzata Gworys

2006-12-07

5.

 

Wyniki wyborów uzupełniających z głosowaniem do rad gmin do 20 tys. mieszkańców w kadencji 2006-2010

  

Kod
gminy

Nazwa
gminy

Termin

Numer
okręgu

Liczba
mandatów

w okręgu

Liczba
wybieranych

radnych

Nazwisko i imię osoby wybranej

Liczba
wyborców

Kart
wydanych

Kart
ważnych

Frekwencja [%]

Głosów
ważnych

Głosów
na
kandydata

240401

gm. Blachownia

2007-03-04

6

2

1

Kowalczyk Stanisław Kazimierz

1479

298

298

20.15

296

111

240402

Wyniki wyborów uzupełniających bez głosowania do rad gmin do 20 tys. mieszkańców w kadencji 2006-2010

  

Kod
gminy

Nazwa
gminy

Termin

Numer
okręgu

Liczba
mandatów

w okręgu

Liczba
wybieranych

radnych

Nazwisko i imię osoby wybranej

Liczba
wyborców

240703

gm.

Ciasna

2007-04-22

2

1

1

Lempa Adrian Tomasz

238

240902

gm.

Koziegłowy

2007-06-17

6

1

1

Flak Mirosław Adam

689

240602

gm.

Krzepice

Terminy referendów lokalnych w kadencji 2006-2010

 

 

Lp.

 

 

Gmina

 

Data referendum

 

Organ odwoływany/  sprawa referendum

 

 

Frekwencja

 

Ważność

 

Wynik

 

  1.

 

 Gmina Dąbrowa Zielona

 

  21 września 2008

 

 Wójt Gminy Dąbrowa Zielona

 

        28,90%

 

  nieważne

 

 Wójt nie został odwołany

 

 

  2.

 

  Gmina Dąbrowa Zielona    21 września 2008   Rada Gminy Dąbrowa Zielona         28,82%    nieważne

 Rada Gminy nie została odwołana

 

 

 3.

 

 Miasto i Gmina  Szczekociny

 

  8 lutego 2009

 

 Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny

 

       23,96

 

  nieważne

 

  Burmistrz nie został odwołany

 

 4.

 

 Miasto Częstochowa  15 listopada 2009  Prezydent Miasta Częstochowy   21,32%    ważne    Prezydent został odwołany

 5.

Gmina Herby

 15 listopada 2009

 

 Wójt Gminy Herby

 

   7,92%    nieważne  Wójt nie został odwołany

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie