Przejdź do treści

Komisarz Wyborczy w Częstochowie

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie

Wersja tekstowa , Wersja kontrastowa , Mapa strony , Kontakt

Menu działu

Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie z dnia 21 września 2010 r.

 

INFORMACJA KOMISARZA  WYBORCZEGO  W  CZĘSTOCHOWIE

 

                                              w sprawie miejsca i czasu przyjmowania przez komisarza wyborczego zawiadomień

o utworzeniu komitetów wyborczych, oraz o zamiarze zgłoszenia kandydatów na radnych.

 

 

            Komitety wyborcze, o których mowa w art. 64 e, ust. 3 oraz w art. 64 f, ust. 4 i 8 Ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r., Nr 159,poz 1547 z późn. zm.) są zobowiązane do zawiadomienia właściwego terytorialnie komisarza wyborczego o swoim utworzeniu oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych.

 

            Komisarz Wyborczy w Częstochowie przyjmuje w swojej siedzibie w Częstochowie, ul. Sobieskiego 7, pok. 201 (przejście przez pok. 202), tel. 034 324-42-24 zawiadomienia o utworzenia komitetów wyborczych mających swoje siedziby na obszarze powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego, zawierciańskiego; oraz w mieście Częstochowa będącego na prawach powiatu.

 

            Komisarz Wyborczy w Częstochowie przyjmuje zgłoszenia codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30. Termin przyjmowania zgłoszeń przez komisarza wyborczego upływa z dniem 4 października 2010 r. W dniu  2 października 2010 r. (sobota) przyjmuje zgłoszenia od 10:00 do 14:00.

 

            Jednocześnie informuje się, że wzory formularzy zgłoszeń umieszczone są na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej - http://www.pkw.gov.pl/

 

                                                          

                                                                                  Komisarz Wyborczy

                                                                                     w Częstochowie

                                                                                  Edward Przesłański

wydruk | pdf

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie