Przejdź do treści

Komisarz Wyborczy w Częstochowie

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie

Wersja tekstowa , Wersja kontrastowa , Mapa strony , Kontakt

Menu działu

Menu działu

Referendum gminne w sprawie podziału Gminy Kłobuck - 19 stycznia 2014 r.

     Komisarz Wyborczy w Częstochowie, działając na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy zdnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (tj.  Dz. U. z 2013 r., poz. 706), w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 14 października 2013 r. sygn. akt IV SA/Gl 628/13 postanowił o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie podziału Gminy Kłobuck i wyznaczył datę referendum na niedzielę 19 stycznia 2014 r.

       Referendum jest nieważne na podstawie art. 55 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (tj. Dz. U.  z 2013 r., poz. 706), gdyż wzięło w nim udział mniej niż 30% uprawnionych do głosowania.

Inicjatywa referendalna w sprawie odwołania Burmistrza Kłobucka przed upływem kadencji

        W dniu 21 listopada 2013 r. do Komisarza Wyborczego w Częstochowie wpłynęło zawiadomienie inicjatora referendum (grupy mieszkańców) o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Kłobucka.

        W ustawowo przewidzianym terminie (20 stycznia 2014 r.) Komisarzowi Wyborczemu w Częstochowie nie został złożony wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Kłobucka przed upływem kadencji.

Inicjatywa referendalna w sprawie odwołania Burmistrza Łaz

           W dniu 3 czerwca 2013 r. do Komisarza Wyborczego w Częstochowie wpłynęło powiadomienie inicjatora referendum (grupy mieszkańców) o zamiarze przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Łaz przed upływem kadencji.

           W ustawowo przewidzianym terminie (2 sierpnia 2013 r.) nie został złożony Komisarzowi Wyborczemu w Częstochowie wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Łaz przed upływem kadencji.

Wyniki referendów lokalnych przeprowadzonych w kadencji 2010-2014

 

 

Lp.

 

 

Gmina

 

Data referendum

 

Organ odwoływany/  sprawa referendum

 

 

Frekwen-cja

 

Ważność

 

Wynik

 

1.

 

 

Miasto i Gmina Koziegłowy

 

24 czerwca 2012

 

Burmistrz Miasta i Gminy Koziegłowy

 

Rada Miasta i Gminy Koziegłowy

 

 

8,66%

 

nieważne

 

Burmistrz nie został odwołany

 

Rada nie została odwołana

 

2.

 

 

Rędziny

 

21 października 2012

 

Wójt Gminy Rędziny

 

20,49%

 

nieważne

 

Wójt nie został odwołany

 

 

3.

 

 

Miasto i Gmina Koniecpol

 

 

9 czerwca 2013

 

Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol

 

Rada Miejska w Koniecpolu

 

 

25,14%

 

nieważne

 

 

Burmistrz nie został odwołany

 

Rada nie została odwołana

 

4.

 

 

Miasto Zawiercie

 

16 czerwca 2013

 

Prezydent Miasta Zawiercie

 

 

8,89%

 

nieważne

 

Prezydent nie został odwołany

Inicjatywa referndalna w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol oraz Rady Miejskiej w Koniecpolu przed upływem kadencji

      W dniu 26 kwietnia 2013 r. Komisarz Wyborczy w Częstochowie wydał Postanowienie o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawi odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol oraz Rady Miejskiej w Koniecpolu przed upływem kadencji. Postanowienie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 29 kwietnia br. pod pozycją 3592.

     W dniu 16 kwietnia 2013 r. Pełnomocnik inicjatora referendum złożył u Komisarza Wyborczego w Częstochowie wniosek o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol oraz Rady Miejskiej w Koniecpolu przed upływem kadencji.

     W dniu 25 marca 2013 r. do Komisarza Wyborczego w Częstochowie wpłynęło zawiadomienie inicjatora referendum (grupy mieszkańców) o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol oraz Rady Miejskiej w Koniecpolu przed upływem kadencji.

Inicjatywa referendalna w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Zawiercie

     W dniu 26 kwietnia 2013 r. Komisarz Wyborczy w Częstochowie wydał Postanowienie o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Zawiercie przed upływem kadencji. Postanowienie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 29 kwietnia br. pod pozycją 3591.

    W dniu 2 kwietnia 2013 r. Pełnomocnik inicjatora referendum złożył u Komisarza Wyborczego w Częstochowie wniosek o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Zawiercie przed upływem kadencji.    

W dniu 4 lutego 2013 r. do Komisarza Wyborczego w Częstochowie wpłunęło zawiadomienie inicjatora referendum (grupy mieszkańców) o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum lokalnego w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Zawiercie przed upływem kadencji.

Inicjatywa referendalna w sprawie odwołania Wójta Gminy Rędziny

Wizualizacja referendum gminnego

 W dniu 4 września 2012 r. Komisarz Wyborczy w Częstochowie wydał Postanowienie o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Rędziny przed upływem kadencji.Postanowienie zostało opublikowane w Dziennik Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 5 września pod pozycją 3618.

W dniu 9 sierpnia 2012 r. Pełnomocnik inicjatora referendum złożył u Komisarza Wyborczego w Częstochowie wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Rędziny przed upływem kadencji.

W dniu 11 czerwca 2012 r. do Komisarza Wyborczego w Częstochowie wpłynęło zawiadomienie inicjatora referendum (grupy obywateli) o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Rędziny przed upływem kadencji.

Wyniki referendów lokalnych przeprowadzonych w toku kadencji 2006-2010

 

 

Lp.

 

 

Gmina

 

Data referendum

 

Organ odwoływany/  sprawa referendum

 

 

Frekwen-cja

 

Ważność

 

Wynik

 

1.

 

 

Dąbrowa Zielona

 

21 września 2008

 

Wójt Gminy Dąbrowa Zielona

 

 

28,90%

 

nieważne

 

Wójt nie został odwołany

 

2.

 

 

Dąbrowa Zielona

 

21 września 2008

 

Rada Gminy Dąbrowa Zielona

 

28,82%

 

nieważne

 

Rada Gminy nie została odwołana

 

 

3.

 

 

 

Szczekociny

 

8 lutego 2009

 

Burmistrz Miasta i Gminy

 

23,96%

 

nieważne

 

Burmistrz nie został odwołany

   4.

   Częstochowa

   15 listopada 2009

   Prezydent Miasta

       21,32%

   ważne

 

 Prezydent został odwołany

 

Inicjatywa referendalna w sprawie odwołania Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy oraz Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

Wizualizacja referendum gminnego

W dniu 4 maja 2012 r. Komisarz Wyborczy w Częstochowie wydał Postanowienie o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy oraz Rady Gminy i Miasta Koziegłowy przed upływem kadencji. Postanowienie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Sląskiego w dniu 7 maja 2012 r. pod pozycją 1800.

Termin referendum został wyznaczony na niedzielę 24 czerwca 2012 r.

W dniu 12 kwietnia 2012 r. Pełnomocnik inicjatora referendum złożył u Komisarza Wyborczego w Częstochowie wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy oraz Rady Gminy i Miasta Koziegłowy przed upływem kadencji.

W dniu 16 lutego 2012 r. do Komisarza Wyborczego w Częstochowie wpłynęło zawiadomienie pełnomocnika inicjatora referendum (grupy obywateli) o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy oraz Rady Gminy i Miasta  Koziegłowy przed  upływem kadencji.

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie