Przejdź do treści

Komisarz Wyborczy w Częstochowie

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie

Wersja tekstowa , Wersja kontrastowa , Mapa strony , Kontakt

Menu działu

Menu działu

Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zarządził wybory do Parlamentu Europejskiego (PE) na dzień 25 maja 2014 r. Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw z dnia 24 lutego 2014 r. poz. 231.

Wybory do Parlamentu Europejskiego przeprowadzają:

  1. Państwowa Komisja Wyborcza
  2. okręgowe komisje wyborcze
  3. rejonowe komisje wyborcze
  4. obwodowe komisje wyborcze

W celu przeprowadzenia wyborów tworzy się okręgi wyborcze. Wykaz okręgów zawiera Obwieszczenie PKW stanowiące załącznik do artykułu. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wybieranych jest 51 posłów do PE w 13 okręgach wyborczych.

Prawo zgłaszania kandydatów na posłów do PE w przysługuje

  1. komitetowi wyborczemu partii politycznej
  2. koalicyjnemu komitetowi wyborczemu
  3. komitetowi wyborczemu wyborców

Liczba kandydatów na posłów nie może być mniejsza niż 5 i większa niż 10. Lista kandydatów powinna być poparta podpisami co najmniej 10 000 wyborców stale zamieszkałych w danym okręgu wyborczym. Kandydatem może być obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim.

Wyniki głosowania w obwodach mogą być podane do publicznej wiadomości po zakończeniu głosowania we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Rejonowe komisje wyborcze ustalają wyniki głosowania na podstawie protokołów głosowania z obwodowych komisji wyborczych. Okręgowe komisje wyborze ustalają wyniki głosowania w okręgu wyborczym na podstawie protokołów otrzymanych z rejonowych komisji wyborczych. Po otrzymaniu wyników głosowania ze wszystkich okręgów wyborczych Państwowa Komisja Wyborcza ustala wyniki wyborów w skali kraju i ogłasza je w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w formie obwieszczenia.

Link do strony PKW

Link do wizualizacji wyborów

 

Załączniki

Linki

wydruk | pdf

Rejestr:

Wprowadzający:
Katarzyna Majewska (2014-04-04 14:07:25)
Modyfikujący:
Katarzyna Majewska (2014-08-22 12:22:19)

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie